Vacatures

Manager Dienstencentrum

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Organisatie l Zorggroep Sirjon

Zorggroep Sirjon is de aanbieder van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en ouderen voor en uit de reformatorische achterban. Met passie draagt zij met haar kwaliteiten bij aan het welzijn van haar cliënten. In afhankelijkheid van de Heere en van oprechte liefde en aandacht, deelt men binnen Sirjon het leven met elkaar. Daarnaast biedt de organisatie professionele ondersteuning en creëert randvoorwaarden waarmee en waarbinnen managers, medewerkers en vrijwilligers optimaal kunnen functioneren binnen de zorgorganisatie. Er werken ongeveer 1100 medewerkers en de totale omzet bedraagt circa € 44 miljoen.

Het Dienstencentrum (DCS)

Het doel van het dienstencentrum is het leveren van hoge kwalitatieve ondersteuning en deskundig advies, zodat zorgprofessionals hun kerntaken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het DCS verbetert steeds de dienstverlening. Binnen de netwerkorganisatie van Sirjon ziet het DCS zichzelf als verbindende schakel tussen de zorggebieden en de twee zorgsoorten.

Het DCS met 85 medewerkers, bestaat uit het cluster Bedrijfsvoering (financiën, vastgoed, clientadministratie, planning en control, applicatiebeheer en het cliënten service bureau), het cluster Kwaliteit en Veiligheid, het cluster Mens en Organisatie (Communicatie, HRM, Recruitment, Planbureau en Opleidingen), het secretariaat en het projectbureau. Het dienstencentrum ondergaat een continue ontwikkeling en verbetering van de verbinding tussen de DCS collega’s, de zorgprofessionals, de managers zorg en de Raad van Bestuur. Hierin staat het ruimte geven aan de professional centraal en wordt de samenwerking binnen en tussen de clusters gestimuleerd.

De manager DCS maakt onderdeel uit van het Strategisch Team en van daaruit draagt deze manager resultaatverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van de producten- en dienstenondersteuning van het Dienstencentrum Sirjon. Hiernaast levert deze manager een bijdrage aan het organisatiebeleid, met als doel de processen in de zorg optimaal te ondersteunen. De manager dienstencentrum geeft leiding aan de medewerkers van het Dienstencentrum en legt rechtstreeks verantwoording aan de Raad van Bestuur.


Functie l Manager Diensten Centrum

Als manager DCS ondersteun je de veranderingsprocessen aan op het gebied van organisatiestructuur- en -cultuur in een hoog complexe omgeving. Hierbij geef je op coachende en stimulerende wijze leiding aan de doorontwikkeling en verdere professionalisering van het DCS wat je met flair en overtuiging doet. Je toetst en evalueert de uitkomsten van de jaarplannen, rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur en stemt samen met de medewerkers van het DCS af op in- en externe ontwikkelingen. Je luistert naar behoeften van de afnemers en daarop voer je, indien nodig, kwaliteits- en procesverbeteringen door.

Tevens fungeer je als opdrachtgever voor DCS gerelateerde projecten en/of participeer je in concern brede projectgroepen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die vallen onder je directe verantwoordelijkheid. Je initieert, participeert en zit zo nodig voor in overleggen, projectgroepen met betrekking tot de organisatorische eenheden, organisatie brede of externe aangelegenheden die tevens beleidsvormend (kunnen) zijn. Je bouwt en onderhoudt (samenwerkings)relaties (zowel intern als extern) die van pas komen bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.


Profiel

  • Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met stevige leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een omgeving van zorg.
  • Kennis op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfs- en veranderprocessen, managementtechnieken en financiële kennis.
  • Ervaring met project- en procesmanagement, met de coördinatie van (beleids)processen en het (zelfstandig) oplossen van complexe en uiteenlopende problemen.
  • Je volgt marktontwikkelingen op de voet, zodat je deze input meeneemt in je visieontwikkeling op jouw vakgebied.
  • Initiatiefrijk, integer, creatief, adaptief leiderschap met een coachende en inspirerende stijl.
  • Enerzijds een vertrouwde vaste koers kunnen varen en anderzijds soepel kunnen meebewegen met alle nieuwe ontwikkelingen.
  • Sociale vaardigheden, zoals: tact, initiëren, het kunnen luisteren, invoelend vermogen, motiveren en stimuleren, overtuigingskracht, het creëren van draagvlak en conflicthantering.
  • Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en bent alert en oplettend, volhardend en doorzettend op het gebied van het implementeren van nieuw beleid, het overbruggen van belangentegenstellingen en bij het aansturen van veranderingsprocessen.
  • Representativiteit in verband met de interne en externe contacten.
  • De manager DCS is meelevend lid van één van de kerken van de gereformeerde gezindte en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid. Zorggroep Sirjon hanteert dit personeelsbeleid om de identiteit van de organisatie te kunnen waarborgen voor cliënten en medewerkers.


Aanbod

Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. De financiële waardering wordt gevonden in de cao gehandicaptenzorg en is ingeschaald in FWG 70. Het betreft een functie op fulltime basis (36 uur per week).


Procedure

De procedure is er op gericht om voor eind november een kandidaat te kunnen aanstellen. Gesprekken bij K+V vinden plaats via videocall en worden in overleg ingepland, doch uiterlijk in week 43. Gesprekken bij Sirjon in Ridderkerk worden nog bekend gemaakt. Dit vindt ergens in het begin van november plaats.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/ richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in en passend op deze functie? We verzoeken je uiterlijk maandag 19 oktober aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage contactinformatie . Hij begeleidt deze procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen