Vacatures

Directeur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie en maakt samen met De Waag onderdeel uit van de Forensische Zorgspecialisten, een organisatie die breed kennis en diensten biedt in de forensische zorg. De Forensische Zorgspecialisten is een mooie sterke organisatie, in een zeer dynamische omgeving en tijdsgeest, waar kundige en bevlogen medewerkers werken. Voor zowel de Van der Hoeven Kliniek als voor de Waag geldt dat er sprake is van een sterk merk.

In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor een ander en voor zichzelf. De Van der Hoeven Kliniek werkt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor tbs-patiënten, en van verzekeraars voor klinisch intensieve behandeling (KIB). KIB-patiënten worden doorverwezen door bijvoorbeeld instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de reclassering, de politie en gemeenten. De behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. De Van der Hoeven Kliniek biedt zorg op maat. Dat betekent dat wordt behandeld waar dat mogelijk is, en begrenst waar dat nodig is. Door intensief samen te werken met partners kunnen met 'stepped care' (geleidelijke, stapsgewijze zorg) patiënten weer de samenleving in worden begeleid.

De Van der Hoeven Kliniek heeft drie locaties die elk worden aangestuurd door een locatiedirecteur:

 • HOKLI Utrecht
 • De Wierde Utrecht 
 • De Voorde Amersfoort 

Missie

“Leef. Veilig. Samen. De Forensische Zorgspecialisten biedt oplossingen voor een veiligere samenleving. Dat doen we onder andere door het aanbieden van behandelingen voor mensen met strafbaar gedrag en mensen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Daarnaast investeren we in onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie. We werken klinisch en poliklinisch. Onze afdeling onderzoek ontwikkelt internationaal toonaangevende instrumenten.

De slogans ‘Zorgen voor veiligheid’ (de Waag) en ‘Samenwerken aan veiligheid’ (Van der Hoeven Kliniek) geven extra duiding aan de missie van De Forensische Zorgspecialisten.”

Visie

“We geloven in samenwerking en overleg. Daarbij zijn we voorstander van openheid over onze prestaties. We werken daar zelf hard aan door een heldere registratie. We nemen ook graag het voortouw in vernieuwingen, bijvoorbeeld door in te zetten op transparantie van de forensische zorgsector en op het delen van best practices.”

In het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2023 is uitgewerkt hoe de kracht van de organisatie de komende jaren verder wordt verbreed.

Meer informatie is te vinden op www.deforensischezorgspecialisten.nl en www.hoevenkliniek.nl  

Locatiedirecteur De Wierde

Vanwege het vertrek van de huidige locatiedirecteur komt de Van der Hoeven Kliniek graag in contact met een kandidaat voor de functie van Locatiedirecteur De Wierde.

U bent integraal eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van locatie De Wierde en geeft direct leiding aan circa 25 medewerkers en indirect aan circa 140 medewerkers. U bent verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige processen binnen de locatie en hebt een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid van de Van der Hoeven Kliniek en het organisatiebrede strategisch beleid van De Forensische Zorgspecialisten. U maakt samen met de twee andere locatiedirecteuren, de drie regiodirecteuren van de Waag en de managers van de ondersteunende diensten deel uit van het directieteam van De Forensische Zorgspecialisten en legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

De Wierde heeft 68 bedden (60-70 patiënten) waarvan 50% tbs (longcare) en 50% Wvggz.

Kerntaken

Het aansturen van de locatie 

 • Geeft leiding aan de medewerkers 
 • Is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling en de bedrijfsvoering 
 • Is verantwoordelijk voor een veilig leef- en werkklimaat op de locatie 
 • Voert overleg met de medewerkers, collega directeuren en de raad van bestuur 

Ontwikkelen strategie en beleid 

 • Ontwikkelt mede de meerjarenstrategie en vertaalt deze naar de jaarplannen en -begroting
 • Bewaakt de implementatie en borging en past waar nodig aan
 • Houdt ontwikkelingen in de sector bij en implementeert vernieuwingen 
 • Draagt de missie en ambitie uit 

Externe representatie en relatiebeheer 

 • Onderhoudt en bouwt verder aan relevante externe relaties 
 • Is zichtbaar aanwezig in de wijk 
 • Vertegenwoordigt de organisatie en participeert in relevante overleggen

Functie-eisen 

 • Academische opleiding 
 • Bij voorkeur BIG-geregistreerd 
 • In staat om medewerkers te coachen en te instrueren bij belangrijke beslissingen rond de behandeling van patiënten 
 • Meerjarige integrale leidinggevende ervaring in een managementfunctie in de zorg 
 • Kennis en ervaring op het gebied van bedrijfseconomische en personele vraagstukken en veranderingsprocessen 
 • Kennis van de Forensische Geestelijke Gezondheidszorg 
 • Kennis van de actuele ontwikkelingen en trends binnen de zorg en de forensische zorgsector 
 • Een duidelijke visie op de toekomst van forensische zorg 
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving 
 • Uitstekende gesprekspartner op alle niveaus

Persoonskenmerken 

 • Inspirerende stevige persoonlijkheid die vertrouwen uitstraalt en toegankelijk is 
 • Resultaatgericht en daadkrachtig 
 • Gericht op samenwerking en in staat locatie-overstijgend te denken en te handelen 
 • Uitstekend netwerker 
 • Een bouwer en een verbinder 
 • Communiceert helder en tijdig 
 • Coachend leider 
 • Beschikt over implementatiekracht en heeft een lange adem

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO GGZ.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 12 en 13 februari
 • De selectiegesprekken vinden plaats op 17 februari in de ochtend
 • De adviesgesprekken vinden plaats op 19 februari in de ochtend

De procedure zal worden afgerond vóór eind februari.

Van der Vliet & Van der Schoot onderbouwt de benoeming met een test volgens de Lifo®methode. In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties graag uiterlijk 7 februari via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon Guusje van der Schoot: contactinformatie guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Van der Vliet & Van der Schoot Prinsengracht 650 1017 KV Amsterdam www.vandervlietvanderschoot.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen