Vacatures

Ervaren adviseur, programmamanager Integrale Ouderenzorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Adviseur
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Het maatschappelijk perspectief op ouder worden verandert. We blijven langer vitaal en willen regie houden op ons leven. We zijn digitaal vaardiger en kiezen waar we wonen, hoe we leven en welke ondersteuning en zorg we nodig hebben. Daarnaast stijgt het aantal ouderen. De zorgvraag groeit en zorgpersoneel en geschikte woningen zijn schaars. Dit vraagt om het verleggen van grenzen in het denken en doen van iedereen: voor ouderen en hun naasten, voor zorgaanbieders en overheid (lokaal, regionaal en landelijk) én voor ons als zorgverzekeraars en zorgkantoren. De zorg moet aansluiten op het veranderende perspectief met meer eigen regie en eigen verantwoordelijkheid voor ouderen en tegelijkertijd toegankelijk en betaalbaar blijven. 

Ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het WOZO, dat door alle belangrijke stakeholders in de zorg is gesloten, is een ‘call for urgence’: de zorg moet transformeren! Ouderenzorg is daarbij 1 van de meest urgente thema’s voor transformatie, blijkt ook uit de regioplannen die onlangs zijn opgeleverd. Dat betekent werk aan de winkel! Reden voor ZN om ouderenzorg als 1 van hun Strategische thema’s te benoemen en hun formatie daarom op dit thema uit te breiden. En wel vanuit een integrale aanvliegroute. Onze ouderen denken nu eenmaal niet in schotten, die willen -van vitaal tot kwetsbaar- de zorg krijgen die nodig is, of dit nu vanuit de WMO, de ZVW of de WLZ zit.

Dat is een uitdagende opdracht, die vraagt om verbindende vaardigheden op zowel bestuurlijk als operationeel niveau, om grensverleggend denken, om veranderkracht, en tegelijkertijd om slagvaardigheid, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid. 

Om daar adequaat invulling aan te kunnen geven zijn wij op zoek naar een ervaren beleidsadviseur met minimaal 8 jaar werkervaring in de zorg. Omdat er voor ouderenzorg ook een belangrijke link ligt met het sociaal domein is kennis van het sociaal domein een belangrijke pré.

De functie is overstijgend, je ‘thuisteam’ bevindt zich in team Eerste Lijn. 

Je (dagelijkse) werkzaamheden

 • Je stelt (beleids)notities op, adviseert/ondersteunt de verschillende overleggen met stakeholders. Een voorbeeld hiervan is het overleg met VWS, VNG, NZa, Patientenfederatie of Actiz.
 • Je bereidt bestuurlijk overleg voor van diverse stakeholders. Je gesprekspartners hierbij bevinden zich doorgaans op bestuurlijk danwel managementniveau.
 • Ouderenzorg is een breed en integraal thema, dat bij vrijwel alle zorgsoorten in beeld is. Jouw rol is om via een goede wisselwerking met de leden en de beleidsadviseurs van de verschillende zorgsoorten een helder beeld te hebben van alle initiatieven en de samenhang te borgen. Je werkt nauw samen met leden en collega’s van huisartsenzorg, wijkverpleging, WLZ Ouderenzorg, collega’s die zich bezighouden met een financiële doorvertaling én met de collega’s die zich bezighouden met regio- en transformatieplannen. Jij bent degene die daarbij een coördinerende rol heeft. 
 • Je houdt de politieke ontwikkelen nauw in de gaten en anticipeert daarop.
 • De focus ligt op het vertalen van de visie op Ouderenzorg naar een strategische werkagenda. Hier zijn we al mee gestart, maar deze behoeft nog verdere uitwerking en aanpassing, ook gezien de politieke dynamiek. Jouw rol is om samen met de leden feeling te houden met de praktijk en deze ervaringen door te vertalen naar gewenste acties op landelijke schaal.
 • Je onderhoudt contacten binnen je eigen netwerk. Je hebt oog voor de brede strategische ontwikkelingen binnen ZN en verbindt waar nodig de aandachtsgebieden van het team met de andere teams. 
 • Grenzen verleggen in denken en doen gaat verder dan beleid maken: de financiële en operationele impact is daarbij vaak groot. Fact-based handelen is daarom essentieel. Jij bent in staat om de juiste impactanalyse te (laten) opstellen en staat boven de materie.
 • Binnen ZN en bij de leden is veel kennis en expertise aanwezig. Jij bent in staat deze aan elkaar te verbinden en om te zetten in daadwerkelijke acties en gedragen voorstellen richting de leden. 
 • Naast deze integrale rol zullen ook aanpalende dossiers bij jou belegd worden. Denk aan dossiers als zorgcoördinatie, dementiezorg en palliatieve zorg.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren adviseur, programmamanager voor 36 uur met minimaal  8 jaar relevante werkervaring als strateeg binnen het werkveld van de zorg. 

Je werkt samen met de leden (veelal op bestuurlijk/directieniveau van  zorgverzekeraars) en met de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, beroepsgroepen, patiënten, consumenten en overheid, ook veelal op bestuurlijk niveau. Dat vraagt om veranderkracht, diplomatie, verbinding, humor, lef, durf en doorzettingsvermogen. Daarnaast is het belangrijk dat jij naast strategische inhoud ook oog hebt voor (financiele en operationele) gevolgen van nieuw beleid. Je vindt het leuk op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Je stemt af met onder andere management en directie van zowel ZN als leden.

Wat heb je verder in huis?

Je kunt in deze functie een beroep doen op veel van je competenties. 

 • Je bent een positief ingesteld persoon, verbindend, een teamplayer en kunt met tact en humor handig acteren op elk niveau. 
 • Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en hierin kunnen denken en handelen.
 • Zo ben je bedreven in het beïnvloeden van strategische beleidsvorming in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en in stakeholdermanagement. 
 • Vanuit je daadkrachtige houding ben je in staat afgewogen besluiten te nemen en deze een vervolg te geven. 
 • Je hebt kennis en ervaring met veranderkunde met name op het gebied van gedragsverandering.
 • Je hebt een goed ontwikkeld abstract analytisch vermogen en weet complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen grote integrale complexe programma’s en projecten.
 • Je hebt een heldere overstijgende visie op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, zowel op inhoud alsook op de organisatie ervan.
 • Je hebt een hoog ambitieniveau, met aantoonbare drive om kwaliteit van zorg voor de patiënt/verzekerde, vanuit de rol van verzekeraars in het zorgstelsel, te verankeren en verbeteren.

Deze hardskills breng jij mee

 • Academisch werk-/denkniveau.
 • Kennis van zorginkoop.
 • Vlotte communicatiestijl, bedreven in het geven van mondelinge presentaties op bestuursniveau en in het maken van piramidaal opgebouwde heldere verhaallijnen en visuals in Power Point.
 • Omdat we ons beleid zoveel mogelijk baseren op trends, analyses en objectieve data, is het een pré als je je betoog goed kunt onderbouwen met (Vektis-)data en je kwalitatieve en kwantitatieve data handig kunt combineren en vaardig om kunt zetten in bruikbare en leesbare informatie.

Heb je interesse of vragen?

 • Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Peter de Braal (senior beleidsadviseur) 06 contactinformatie  of met Caroline Mulderij (manager) contactinformatie
 • Heb je interesse in de functie, solliciteer dan uiterlijk 28 juni via deze link. Voeg ook  jouw motivatie toe.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen