Manager Kwaliteit Sensire, Sensire via Van der Vliet & Van der Schoot

« Terug naar zoekresultaat  

Sensire via Van der Vliet & Van der Schoot
Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Zorgmanager
Standplaats:
Varsseveld
Regio:
Gelderland
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Fulltime
Plaatsingsdatum:
09-07-2018

Vacaturebeschrijving

Sensire

Sensire is een innovatieve, vooruitstrevende organisatie in de Achterhoek en de Liemers en biedt dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, thuis of in een van de 12 woonzorgcentra. Sensire wil altijd klaarstaan voor mensen die aangewezen zijn op hulp, ook als dit dagelijks contact betekent. Maar als het even kan, heeft de zorg een zo bescheiden mogelijke plaats in het leven van mensen, zodat ze zich kunnen richten op alles wat voor hen belangrijk is. Sensire hecht veel waarde aan een volwaardige relatie tussen bewoners, klanten en de medewerkers, waarin beiden elkaar goed leren kennen. Sensire kent enkele participaties, waaronder Yunio, Happylab BV en Naast BV. Sensire heeft 2.700 medewerkers, bijna 800 vrijwilligers en de totale omzet bedraagt circa 134 miljoen.

De organisatie bevindt zich middenin een ingrijpende transitie, die deels wordt ingegeven door de omgeving waarin Sensire opereert. Zo wordt, in de zoektocht naar een toekomstbestendig model voor de ouderenzorg, door contractpartners gesleuteld aan de bekostigingssystematiek en de contractvoorwaarden. Ook wordt continu gezocht naar nieuwe samenwerkingsvormen binnen de zorgketen om de zorg beter en efficiënter te organiseren. Maar ook de interne organisatie is volop in beweging. Vanuit de filosofie dat de zorgprofessional (integraal) verantwoordelijk is voor de zorgverlening, zullen de ondersteunende taken meer en meer in het primaire proces worden belegd. Sensire ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie, waarbij samenwerking uitgaat van wederzijds vertrouwen, professionaliteit en niet-hiërarchische gezagsverhoudingen. De zorgprofessional gaat daarbij zelf het contract aan met de cliënt/klant. Een beweging die als doel heeft de zorgprofessional volledig vanuit professionele autonomie te laten handelen en eigenaarschap te kunnen geven. Een beweging waarbij het vinden van een goede balans tussen het ‘geven van ruimte voor autonomie’ en het ‘gecontroleerd laten verlopen van de transitie’ cruciaal is.

Manager Kwaliteit

Sensire beschouwt daarbij de pijlers kwaliteit en financiën als twee gelijkwaardige aspecten die essentieel zijn voor het voortbestaan van Sensire. Binnen beide sporen is de ruimte gedefinieerd tot verbetering en vernieuwing van Sensire. In dit kader komt Sensire graag in contact met een manager Kwaliteit. De manager Kwaliteit is als staffunctionaris direct aan de raad van bestuur gekoppeld en is zijn belangrijke adviseur op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen Sensire. Deze manager heeft het mandaat om autonoom te opereren en neemt deel aan het directieteam. Zij/hij heeft een rechtstreekse relatie met de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de raad van toezicht en is tevens voorzitter van de kwaliteitsregiegroep en van de inhoudelijke meldingscommissie.

Kerntaken

De manager Kwaliteit heeft als primaire opdracht om het kwaliteitsbeleid van Sensire zodanig verder te ontwikkelen en te initiëren dat dit beleid wezenlijk bijdraagt tot het realiseren van de strategische doelstellingen van Sensire. De kerntaken zijn gericht op de optimalisering van de huidige bedrijfsvoering, het in goede verbinding met de partners in de regio neerzetten van een kwalitatief goede zorgverlening en op het ondersteunen van de beoogde vernieuwingsstrategie.

Om het pakket aan kerntaken te specificeren zijn de volgende thema’s benoemd:

 • Het verder ontwikkelen en vormgeven van de visie op kwaliteit, veiligheid en risicomanagement, zowel binnen de organisatie als in relatie tot de ketenpartners.
 • Het vertalen van deze visie naar hanteerbare methodieken die zowel op centraal niveau als binnen de klantlijnen leiden tot het realiseren van de beoogde kwaliteitsdoelstellingen.
 • Het strategisch adviseren en beleidsmatig ondersteunen van de raad van bestuur op het gebied van kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling.
 • Voorbereiden en deelnemen aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de raad van toezicht, in nauwe afstemming met bestuurder.
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van relevante stuurinformatie op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • Het beoordelen van de resultaten, voortkomende uit data van het kwaliteitssysteem, om tot gerichte adviezen en acties te komen tot verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening en het kwaliteitssysteem.
 • Het rapporteren van de organisatiebrede kwaliteitsverantwoording aan zowel externe partijen zoals IGJ, Zorginstituut en brancheorganisaties, als aan de inwoners van de Achterhoek, klanten, bewoners en diens mantelzorgers of familieleden.
 • Het inventariseren en vormgeven van risicomanagement (organisatie, medewerker en klant).
 • Het beslissen tot en inhoud geven aan incidentenonderzoek en calamiteitenonderzoek en verantwoordelijk voor een adequate correspondentie en rapportage hiervan aan IGJ.
 • Verantwoordelijk voor het verwerven van noodzakelijke dan wel verplichte certificering.
 • Het managen van en inhoud geven aan projecten op het gebied van interne en externe kwesties rondom kwaliteit en veiligheid, zoals de uitrol en ontwikkeling elektronische dossiervorming, de uitkomstdoelen van het informatieberaad en regionale thema’s rondom kwaliteit en veiligheid.

Functie-eisen

 • Academische opleiding.
 • Aantoonbare kennis en inhoudelijke ervaring met kwaliteit en veiligheid binnen een zorg setting.
 • Duidelijke visie vanuit de inhoud.
 • Uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving in de zorg.
 • Bewezen implementatiekracht en gericht op het behalen van concrete resultaten.
 • Uitstekend communicator; transparant en consistent.
 • In staat de grote lijnen te bewaken; helicopterview.                                                                                                 

Eigenschappen

 • Brede en vernieuwende blik.
 • Autonome opstelling.
 • Creatief en innovatief.
 • Initiatief en lef.
 • Verbindend en vasthoudend.

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring in overeenstemming met de zwaarte van de functie

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam. De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot. Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie, waarna de selectie- en adviesgesprekken zullen worden gepland.

Van der Vliet & Van der Schoot onderbouwt de benoeming met een test volgens de Lifo®methode. In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Sollicitaties graag vóór 27 juli via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon: Guusje van der Schoot: 06-53669672.

Van der Vliet & Van der Schoot Prinsengracht 650 1017 KV Amsterdam www.vandervlietvanderschoot.nl